The Kosher Badass: מצעד הלוחמים היהודים בקולנוע

חג החנוכה הוא לא רק חג של אורות, סופגניות וסביבונים, הוא גם חג המכבים! לכן, זאת הזדמנות נהדרת למנות כמה מהלוחמים היהודים הגדולים של הקולנוע. המעפיל: ארי בן כנען (אקסודוס – 1960) פול ניומן מגלם קצין לשעבר מהבריגדה היהודית, ציוני נלהב אשר מעפיל לפלשתינה המנדטורית יחד עם קבוצת ניצולי שואה ונלחם ברשויות הבריטיות, כדי להגשים